Huidig Nummer

NUMMER 30 (2017) VOL. 1

Jens De Vleminck & Stijn De Cauwer, De actualiteit van het biopolitieke denken – Van Michel Foucault naar het Pensiero Vivente van de Italian Theory

Paolo Virno, Arbeidskracht

Sonja Lavaert, De fictie van een zeemonster en het oproer van de Florentijnse wolwerkers

Tim Christiaens & Massimiliano Simons, Franco ‘Bifo’ Berardi en de economische wetenschap als ideologie

Stijn De Cauwer & Michiel Rys, De zoektocht naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van Roberto Esposito

Joost de Bloois, ’Bio-, geo-, kosmo’ – Het Antropoceen voorbij de bio-politiek?