Huidig Nummer

Volume 31, nummer 1

Essays

OVER HET SCHULDIG VERZUIM INZAKE LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING IN VLAANDEREN. PLEIDOOI VOOR LEF IN HET ONDERWIJS
Patrick Loobuyck

TEACHING FROM WITHIN WORLD VIEWS
Kurt Monten

HOE JONGEREN BEGELEIDEN IN HET OMGAAN MET LEVENSVRAGEN VANDAAG?
Philippe Lepers

GODSDIENSTLES MET LEF
Erik Meganck

 

Artikels

DE HISTORISCHE WORTELS VAN HET PLURALISME AAN DE UNIVERSITEIT GENT
Gita Deneckere

DE ROMANTIEK EN HET EINDE VAN DE NATUUR: DE NATUUR ALS PREFIGURATIE VAN DE VRIJHEID
Antoon Braeckman

 

Recensies

OLYMPIA (Rob Devos)
BIBLIOCAUST (Rob Devos)
DRIE VORMEN VAN WETEN (Marijke Doms)
FILOSOFEREN OVER ONS IK (Jacques De Visscher)
BATAVIA (Erik De Bom)
TIJD (Evelien Van Beeck)