Huidig Nummer

Volume 32, nummer 2

Essays

Nee, ik voel me niet schuldig als ik vlieg
Patrick Loobuyck

Ik kom in opstand, dus we zijn                                                                           
Massimiliano Simons & Katleen Pasgang

Goed bedoeld maar verkeerd gemikt                                               
Raf Debaene

Filosofie is geen dode huisraad                                                                      
Henk Vandaele

Het klimaat als probleem van collectieve actie. Hoe komen we daaruit?                                                                                      
Patrick Loobucyk

 

Artikels (A2)

Mijn slotwoord over Heidegger. Met in bijlage een brief van Martin Heidegger aan de auteur
Rudolf Boehm

John Lanchesters De muur: een literaire verbeelding van politiek onvermogen             
Joost Van Driessche

De vrije wil een illusie? Hannah Arendts vrijheidsbegrip als uitweg uit het debat          
Amber De Kock

 

In Memoriam

Jacques Taminiaux (1928-2019)

Gilbert Hottois (1946-2019)

 

Kritische bibliografie

Marx                                                                                                                           
Rob Devos

 

Recensies

Dick van Biemen, Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas                    
Jacques De Visscher

Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis (red.), 25 eeuwen theologie & Jan Bor, 25 eeuwen Westerse filosofie           
Erik Meganck

Ton Lemaire, Onder dieren: voor een diervriendelijker wereld            
Marijke Doms

Alicja Gescinska, Thuis in muziek. Een oefening in menselijkheid        
Philippe Lepers

Ann van Sevenant, Filosofie en fictie. denkbeelden in dialoog           
Jacques De Visscher