Huidig Nummer

NUMMER 30 (2017) VOL. 2

Artikels

Bert Olivier, Stiegler en die hedendaagse kultuur : te vlak vir woorde?

Willy Coolsaet, Hitler, stichter en promotor van een specifiek totalitair absolutisme : het nationaalsocialisme

Kritische bibliografie

Jürgen Habermas, De structuurverandering van het publieke domein (Rob Devos)

Recensies

Julian Barnes, In ogenschouw : essays over kunst (Maarten Colette)  

Damon Young, Filosoferen over beweging en sport (Evelien van Beeck)

Donald Loose, De universiteit. Een leerschool in humanisering (Jacques De Visscher)

Paul Cortois & Guido Vanheeswijck, Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving (Erik Meganck)

Paul De Hert, Andreas Kinneging & Maarten Colette, Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid (Cornelis Marinus in’t Veld)