Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 30 (2017), nummer 1
Massimiliano Simons, Tim Christiaens Franco ‘Bifo’ Berardi en de economische wetenschap als ideologie
Michiel Rys, Stijn De Cauwer De zoektocht naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van Roberto Esposito
Joost De Bloois ’Bio-, geo-, kosmo’ – Het Antropoceen voorbij de bio-politiek?
Stijn De Cauwer, Jens De Vleminck De actualiteit van het biopolitieke denken – Van Michel Foucault naar het Pensiero Vivente van de Italian Theory
Volume 29 (2016), nummer 4
Martha Claeys Ani is ook ons probleem. Een existentieel-hermeneutische benadering van de vluchtelingencrisis.
François Levrau De gebruuskeerde vrijheid van de extremist. Over autonomie, ressentiment en het simulacrum.
Jacques De Visscher Ontluikende werkelijkheid
Volume 29 (2016), nummer 3
Arthur Cools Zichtbaarheid zonder getuigenis?
Gert-Jan Van der Heiden Het literaire geheugen in Godenslaap
Frans Van Peperstraten Getuigen van het onmenselijke

Pagina's