Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 28 (2015), nummer 4
Judith Wambacq , Bart Buseyne “We moeten de quasi-oorzaak van het niets worden, van het nihil.” Een interview met Bernard Stiegler
Bernard Stiegler ’Digital studies’: het wijsgerig kader
Pieter Lemmens Van ontologie naar organologie. Heidegger en Stiegler over het gevaar en de ambivalentie van de techniek
Bart Buseyne Onbepaald door de techniek
Paul Willemarck Pandora’s kleed. Over de rol van de mythe in het denken van Bernard Stiegler
Judith Wambacq Zorg dragen voor de jeugd: Bernard Stiegler, Impulsion 75 en Rotterdam Vakmanstad
Volume 28 (2015), nummer 3
Erik De Bom, Toon Van Houdt Een nieuwe retoriek voor een nieuwe politiek. Politieke welsprekendheid in het late humanisme
François Levrau Slavoj Žižek en het liberaal multiculturalisme. Over de effecten van verdringing, erosie en misdiagnose.
Martine Lejeune Logica van de creatie van theorieën.
Jacques De Visscher ‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’

Pagina's