Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 31 (2018), nummer 2
Arthur Sollie Mei '68: de luis in de pels van het liberalisme
Jan-Jasper Persijn Mei '68 als emancipatietoneel: volle scène, lege coulissen?
Rob Devos Allemaal ondernemers! Michel Foucault over neoliberale subjecten.
Jana De Kockere Een verzet tegen waarheid als verzet tegen vergetelheid
Bryan Beeckman Macht en verbeelding
Lieven De Maeyer De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid
Maarten Colette Het einde van de Amerikaanse droom: De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht
Albert Van der Schoot Klank – Een filosofie van de muzikale ervaring
Erik Meganck Woorden van Christus
Volume 31 (2018), nummer 1
Patrick Loobuyck OVER HET SCHULDIG VERZUIM INZAKE LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING IN VLAANDEREN. PLEIDOOI VOOR LEF IN HET ONDERWIJS

Pagina's