Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 31 (2018), nummer 1
Jacques De Visscher FILOSOFEREN OVER ONS IK
Gita Deneckere, Gita Deneckere DE HISTORISCHE WORTELS VAN HET PLURALISME AAN DE UNIVERSITEIT GENT
Erik De Bom BATAVIA
Antoon Braeckman DE ROMANTIEK EN HET EINDE VAN DE NATUUR: DE NATUUR ALS PREFIGURATIE VAN DE VRIJHEID
Patrick Loobuyck OVER HET SCHULDIG VERZUIM INZAKE LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING IN VLAANDEREN. PLEIDOOI VOOR LEF IN HET ONDERWIJS
Volume 30 (2017), nummer 4
Raoul Bauer De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdients werd en De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden
Erik De Bom De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval
Willy Coolsaet Het determinisme onderuit gehaald. Omtrent Geert Keils Willensfreiheit en Handeln und Verursachen
Jacques De Visscher Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief
Dorine Vergote Een filosofisch quatre-mains

Pagina's