Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 30 (2017), nummer 2
Erik Meganck Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving
Marinus Cornelis in 't Veld Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid
Volume 30 (2017), nummer 1
Stijn De Cauwer, Jens De Vleminck De actualiteit van het biopolitieke denken – Van Michel Foucault naar het Pensiero Vivente van de Italian Theory
Paolo Virno Arbeidskracht
Sonja Lavaert De fictie van een zeemonster en het oproer van de Florentijnse wolwerkers
Massimiliano Simons, Tim Christiaens Franco ‘Bifo’ Berardi en de economische wetenschap als ideologie
Michiel Rys, Stijn De Cauwer De zoektocht naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van Roberto Esposito
Joost De Bloois ’Bio-, geo-, kosmo’ – Het Antropoceen voorbij de bio-politiek?
Volume 29 (2016), nummer 4
Martha Claeys Ani is ook ons probleem. Een existentieel-hermeneutische benadering van de vluchtelingencrisis.
François Levrau De gebruuskeerde vrijheid van de extremist. Over autonomie, ressentiment en het simulacrum.

Pagina's