Aanwijzingen voor recensies

Aanwijzingen voor recensies

In ons tijdschrift hanteren we twee wijzen waarop een boek kan besproken worden. (i) De eenvoudigste vorm is een recensie (1 à 2 pagina’s). (ii) Wanneer u dit wenst is er ook de mogelijkheid om vanuit dit boek uitgebreid en kritisch het oeuvre van de desbetreffende auteur te bespreken. Dit biedt u de gelegenheid om het boek eventueel vanuit verschillende invalshoeken te behandelen (maximaal 5 pagina’s). In dit geval wordt uw bespreking opgenomen in het onderdeel Kritische Bibliografie.

De recensies dienen vervolgens te worden bezorgd aan: boekenredactie.uilvanminerva@gmail.com

Formele Aanwijzingen

  1. Spelling volgens het Groene Boekje.
  2. Hef uw recensie/kritische bibliografie aan met een korte titel en volgende bibliografische gegevens: Etty Mulder, De Sirenen zwegenPsychoanalysemythe & kunst. Amsterdam, Sjibbolet, 2011, 80 pp., €15,50 ISBN 978 94 9111 001 6
  3. Vermijd doctorandussentaal met om de haverklap Engelse woorden.
  4. Vermijd de passieve vorm, hoe actiever het taalgebruik hoe beter.
  5. Vermijd afkortingen in de tekst.
  6. Titels van boeken, tijdschriften en kranten worden in de tekst cursief gezet.
  7. Bij recensies maken we gebruik van literatuurverwijzingen in de tekst (p. 52) of (p. 52-56).
  8. Bij recensies vermijden we voet- en/of eindnoten.