Een verzet tegen waarheid als verzet tegen vergetelheid