Ruimte voor vooroordelen: Pleidooi voor betrokken denken