Wedstrijdreglement

Printvriendelijke versiePDF-versie
Henk Vandaele

Wedstrijdreglement:

 1. De wedstrijd kent twee categorieën. Een eerste categorie betreft studenten (Bachelor, Master en Doctorandi). Een tweede categorie doelt op niet-studenten (lezers, historici, filosofen, docenten, geïnteresseerden,…)
 2. Bijdragen worden digitaal opgestuurd naar het redactieadres: henk.vandaele@vives.be.
 3. Bijdragen worden opgestuurd voor 1 mei 2018.
 4. Uit de ingestuurde bijdragen maakt de redactieraad op basis van een blind review een selectie. De selectiecriteria zijn de publicatiecriteria voor onze essays. Deze zijn:
 • Het essay is inhoudelijk sterk genoeg om te kunnen publiceren.
 • Het essay telt maximaal 2000 woorden.
 • Het essay is in het Nederlands.
 • Het essay kent weinig tot geen voetnoten.
 • Bij de selectie wordt rekening gehouden met het statuut van de auteur (student of niet-student).
 1. Geselecteerde bijdragen worden in het septembernummer (jaargang 2018) afgedrukt.
 2. De redactieraad verdeelt onder de geselecteerde bijdragen een reeks boekenbonnen, voor een totale waarde van 300 euro.

Met vragen kan men terecht bij henk.vandaele@vives.be

              De redactieraad

Artikel