Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Martha Nussbaum POLITIEKE EMOTIES Schaubroeck Katrien
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
Ger Groot Dankbaar en aandachtig Henk Vandaele
Rüdiger Safranski Goethe Sven Fabré
Roger Burggraeve In gesprek met de vreemde ander: Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas Jacques De Visscher
Martijn Meijer IK? Evelien Van Beeck
Slavoj Žižek Event en filosofie Evelien Van Beeck
René De Ryck Droommachines en denkbeesten Fons Vandergraesen
Ton Lemaire BESCHOUWELIJKHEID Jacques De Visscher
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette

Pagina's