Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Hein van Dongen Bergson Hugh Desmond
Anders Rydell Plunderaars Rob Devos
Hans-Georg Gadamer Waarheid en methode: Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek Paul Van Tongeren
Paul De Hert ROUSSEAU Evelien Van Beeck
Willem Schinkel Sociologie Esther Keymolen
Ger Groot Dankbaar en aandachtig Henk Vandaele
Martha Nussbaum POLITIEKE EMOTIES Schaubroeck Katrien
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
Roger Burggraeve In gesprek met de vreemde ander: Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas Jacques De Visscher
Rüdiger Safranski Goethe Sven Fabré

Pagina's