Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Simon Schama GESCHIEDENIS VAN DE JODEN Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Peter Sloterdijk SLOTERDIJK OVER KINDEREN Marinus Cornelis in 't Veld Volume 31 (2018), nummer 4
Pankaj Mishra HEDENDAAGSE WOEDE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
T. Whitmarsh HEMELBESTORMERS Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 1
S.W. Kapenga DE VORST ALS SPIEGEL Michael Bauwens Volume 32 (2019), nummer 1
J.-J. Rousseau ROUSSEAU Willem Lemmens Volume 32 (2019), nummer 1
ANN VAN SEVENANT FILOSOFIE EN FICTIE. DENKBEELDEN IN DIALOOG Jacques De Visscher Volume 32 (2019), nummer 2
DICK VAN BIEMEN HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS Jacques De Visscher Volume 32 (2019), nummer 2
LAURENS TEN KATE & MARCEL POORTHUIS (RED.) 25 EEUWEN THEOLOGIE & JAN BOR, 25 EEUWEN WESTERS FILOSOFIE Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 2
TON LEMAIRE ONDER DIEREN: VOOR EEN DIERVRIENDELIJKER WERELD Marijke Doms Volume 32 (2019), nummer 2

Pagina's