Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
Wim Jung De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdients werd en De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden Raoul Bauer Volume 30 (2017), nummer 4
Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval Erik De Bom Volume 30 (2017), nummer 4
Willem Koops Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 4
Anno van der Borg De sociale interventiestaat. De fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeld Rob Devos Volume 30 (2017), nummer 4
Peter Venmans Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 3
Franco ‘Bifo’ Berardi De dodelijke omhelzing van het kapitalisme Tim Christiaens Volume 30 (2017), nummer 3
Adam. A. Sandel Ruimte voor vooroordelen: Pleidooi voor betrokken denken Maarten Colette Volume 30 (2017), nummer 3
Anthony Gottlieb De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie Marco in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 3
Peter Abspoel Zingevig in het Westen. Traditie, strijdersethos en christendom Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 3

Pagina's