Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Anders Rydell BIBLIOCAUST Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 1
Herman De Dijn DRIE VORMEN VAN WETEN Marijke Doms Volume 31 (2018), nummer 1
Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, red. FILOSOFEREN OVER ONS IK Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 1
Frans Grijzenhout, Wieger Velema en Niek Van Sas, red. BATAVIA Erik De Bom Volume 31 (2018), nummer 1
Wim Jung De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdients werd en De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden Raoul Bauer Volume 30 (2017), nummer 4
Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval Erik De Bom Volume 30 (2017), nummer 4
Willem Koops Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 4
Anno van der Borg De sociale interventiestaat. De fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeld Rob Devos Volume 30 (2017), nummer 4
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
Peter Venmans Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 3

Pagina's