Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Peter De Graeve Gilles Deleuze en het materialisme Jacques De Visscher Volume 26 (2013), nummer 4
Wilhelm Schmidt Ongelukkig zijn. Een aanmoediging Torben Wolfs Volume 26 (2013), nummer 4
Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis WAT DOET ONS DENKEN? Evelien Van Beeck
Eddy Vantilt Verlichting Rob Devos
Christian Van Kerckhove Een goddelijk humanisme: Sartres minachting voor de werkelijkheid Liesbet De Kock
Jean-François Lyotard Waarom filosoferen? Rob Devos
Martin Heidegger HEIDEGGER Evelien Van Beeck
Marc Van den Bossche Religie na de dood van god Erik Meganck
Anders Rydell Plunderaars Rob Devos
Hein van Dongen Bergson Hugh Desmond

Pagina's