Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Joost De Bloois Badiou Jan-Jasper Persijn Volume 27 (2014), nummer 1
Stephen Emmot Tien Miljard. Kan de aarde de mensheid nog aan? Koen Tanghe Volume 26 (2013), nummer 4
Peter De Graeve Gilles Deleuze en het materialisme Jacques De Visscher Volume 26 (2013), nummer 4
Wilhelm Schmidt Ongelukkig zijn. Een aanmoediging Torben Wolfs Volume 26 (2013), nummer 4
Theo de Boer & Ger Groot Religie zonder God. Een dialoog Jacques De Visscher Volume 26 (2013), nummer 4
Ton Lemaire BESCHOUWELIJKHEID Jacques De Visscher
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette
B. de Spinoza Staatskundige Verhandeling Rob Devos
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons

Pagina's