Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Michel de Montaigne Over roem Vincent Caudron
Peter Ross Range Hitlers kanteljaar Rob Devos
Hans Joas Hans Joas Erik Meganck
Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers Rob Devos
Ludo Abicht Een denkend riet Maarten Colette, Jurgen Masure
Paul Moyaert HET INERTE Evelien Van Beeck
Michel Foucault De geboorte van de biopolitiek: Colleges aan het Collège de France (1979) Rob Devos
Willy Coolsaet NIETZSCHE, FOUCAULT EN MACHT Philippe Lepers
Walter Benjamin KINDERJAREN IN BERLIJN ROND 1900 Simon Marijsse
Miriam van Reijen Spinoza in bedrijf Roland Leune

Pagina's