Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Goce Smilevski Het web van Spinoza Rob Devos
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons
Ria Maenhout Het evangelie volgens de kosmos: hoe ik een nieuw godsbeeld vond in de wetenschap Roland Leune
Giorgio Agamben Variaties op profanatie Tim Christiaens
Eddy Vantilt Verlichting Rob Devos
Christian Van Kerckhove Een goddelijk humanisme: Sartres minachting voor de werkelijkheid Liesbet De Kock
Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis WAT DOET ONS DENKEN? Evelien Van Beeck
Martin Heidegger HEIDEGGER Evelien Van Beeck
Marc Van den Bossche Religie na de dood van god Erik Meganck
Jean-François Lyotard Waarom filosoferen? Rob Devos

Pagina's