Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Martin Heidegger HEIDEGGER Evelien Van Beeck
Michel de Montaigne Over roem Vincent Caudron
Michel Foucault De geboorte van de biopolitiek: Colleges aan het Collège de France (1979) Rob Devos
Michel Henry Woorden van Christus Erik Meganck Volume 31 (2018), nummer 2
Michel Serres De wereld onder de duim: Lofzang op de internetgeneratie Rob Devos
Miriam van Reijen Spinoza in bedrijf Roland Leune
Noam Chomsky Het einde van de Amerikaanse droom: De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht Maarten Colette Volume 31 (2018), nummer 2
Oliver Hilmes OLYMPIA Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 1
Pankaj Mishra HEDENDAAGSE WOEDE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Paul Cortois & Guido Vanheeswijck Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving Erik Meganck Volume 30 (2017), nummer 2

Pagina's