Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Goce Smilevski Het web van Spinoza Rob Devos
Peter Ross Range Hitlers kanteljaar Rob Devos
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette
Martijn Meijer IK? Evelien Van Beeck
Roger Burggraeve In gesprek met de vreemde ander: Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas Jacques De Visscher
Julian Barnes In ogenschouw : essays over kunst Maarten Colette Volume 30 (2017), nummer 2
Walter Benjamin KINDERJAREN IN BERLIJN ROND 1900 Simon Marijsse
Tomas Serrien Klank – Een filosofie van de muzikale ervaring Albert Van der Schoot Volume 31 (2018), nummer 2
Joep Dohmen LEVENSKUNST Stefaan Van Brabandt
Dirk De Wachter Liefde: Een onmogelijk verlangen? Willy Coolsaet

Pagina's