Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Michel de Montaigne Over roem Vincent Caudron
Ignaas Devisch Pascaliaanse rusteloosheid Willy Coolsaet
Anders Rydell Plunderaars Rob Devos
Martha Nussbaum POLITIEKE EMOTIES Schaubroeck Katrien
Marc Van den Bossche Religie na de dood van god Erik Meganck
Paul Cortois & Guido Vanheeswijck Religie onder kritiek. De plaats van religie in de seculiere samenleving Erik Meganck Volume 30 (2017), nummer 2
Theo de Boer & Ger Groot Religie zonder God. Een dialoog Jacques De Visscher Volume 26 (2013), nummer 4
Paul De Hert ROUSSEAU Evelien Van Beeck
J.-J. Rousseau ROUSSEAU Willem Lemmens Volume 32 (2019), nummer 1
Adam. A. Sandel Ruimte voor vooroordelen: Pleidooi voor betrokken denken Maarten Colette Volume 30 (2017), nummer 3

Pagina's