Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette
Michel de Montaigne Over roem Vincent Caudron
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck
Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers Rob Devos
Ludo Abicht Een denkend riet Maarten Colette, Jurgen Masure
Peter Ross Range Hitlers kanteljaar Rob Devos
Michel Foucault De geboorte van de biopolitiek: Colleges aan het Collège de France (1979) Rob Devos
Willy Coolsaet NIETZSCHE, FOUCAULT EN MACHT Philippe Lepers
Paul Moyaert HET INERTE Evelien Van Beeck
Tobias Hürter De dood is een filosoof: Hoe de val van een berg mij de zin van het leven liet inzien Roland Leune

Pagina's