Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Abraham De Swaan Compartimenten van vernietiging Raf Debaene
Ger Groot Dankbaar en aandachtig Henk Vandaele
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck
Franco ‘Bifo’ Berardi De dodelijke omhelzing van het kapitalisme Tim Christiaens Volume 30 (2017), nummer 3
Tobias Hürter De dood is een filosoof: Hoe de val van een berg mij de zin van het leven liet inzien Roland Leune
Guido Vanheeswijck De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid Lieven De Maeyer Volume 31 (2018), nummer 2
Anthony Gottlieb De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie Marco in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 3
Michel Foucault De geboorte van de biopolitiek: Colleges aan het Collège de France (1979) Rob Devos
Jacques Rancière DE HAAT TEGEN DE DEMOCRATIE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 3
Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval Erik De Bom Volume 30 (2017), nummer 4

Pagina's