Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Steve Sem-Sandberg DODEN ZONDER NAAM Rob Devos
Ignaas Devisch Pascaliaanse rusteloosheid Willy Coolsaet
Abraham De Swaan Compartimenten van vernietiging Raf Debaene
Goce Smilevski Het web van Spinoza Rob Devos
Joep Dohmen LEVENSKUNST Stefaan Van Brabandt
Ria Maenhout Het evangelie volgens de kosmos: hoe ik een nieuw godsbeeld vond in de wetenschap Roland Leune
Giorgio Agamben Variaties op profanatie Tim Christiaens
Christian Van Kerckhove Een goddelijk humanisme: Sartres minachting voor de werkelijkheid Liesbet De Kock
Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis WAT DOET ONS DENKEN? Evelien Van Beeck
Eddy Vantilt Verlichting Rob Devos

Pagina's