Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Miriam van Reijen Spinoza in bedrijf Roland Leune
Tobias Hürter De dood is een filosoof: Hoe de val van een berg mij de zin van het leven liet inzien Roland Leune
Walter Benjamin KINDERJAREN IN BERLIJN ROND 1900 Simon Marijsse
Dirk De Wachter Liefde: Een onmogelijk verlangen? Willy Coolsaet
Gerard Visser Mystiek en filosofie Jacques De Visscher
Ignaas Devisch Pascaliaanse rusteloosheid Willy Coolsaet
Michel Serres De wereld onder de duim: Lofzang op de internetgeneratie Rob Devos
Steve Sem-Sandberg DODEN ZONDER NAAM Rob Devos
Abraham De Swaan Compartimenten van vernietiging Raf Debaene
Goce Smilevski Het web van Spinoza Rob Devos

Pagina's