Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Hans Joas Hans Joas Erik Meganck
Hans Joas Hans Joas Erik Meganck Volume 33 (2020), nummer 2
Hans-Georg Gadamer Waarheid en methode: Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek Paul Van Tongeren
Hein van Dongen Bergson Hugh Desmond
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck
Herman De Dijn DRIE VORMEN VAN WETEN Marijke Doms Volume 31 (2018), nummer 1
Ignaas Devisch Pascaliaanse rusteloosheid Willy Coolsaet
Immanuel Kant Immanuel Kant en het rode jurkje Levi Haeck
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
J. Van Driessche MUISHOND Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 3

Pagina's