Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Herman De Dijn DRIE VORMEN VAN WETEN Marijke Doms Volume 31 (2018), nummer 1
Ignaas Devisch Pascaliaanse rusteloosheid Willy Coolsaet
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
J. Van Driessche MUISHOND Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 3
J.-J. Rousseau ROUSSEAU Willem Lemmens Volume 32 (2019), nummer 1
Jacques Rancière DE HAAT TEGEN DE DEMOCRATIE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 3
Jean-François Lyotard Waarom filosoferen? Rob Devos
Jean-Luc Nancy & Daniel Tyradellis WAT DOET ONS DENKEN? Evelien Van Beeck
Joep Dohmen LEVENSKUNST Stefaan Van Brabandt
Joost De Bloois Badiou Jan-Jasper Persijn Volume 27 (2014), nummer 1

Pagina's