Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers Rob Devos
Steve Sem-Sandberg DODEN ZONDER NAAM Rob Devos
Herman De Dijn DRIE VORMEN VAN WETEN Marijke Doms Volume 31 (2018), nummer 1
René De Ryck Droommachines en denkbeesten Fons Vandergraesen
T. Morton ECOLOGISCH WEZEN Judith Wambacq Volume 31 (2018), nummer 3
Willem Koops Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 4
Ludo Abicht Een denkend riet Maarten Colette, Jurgen Masure
Christian Van Kerckhove Een goddelijk humanisme: Sartres minachting voor de werkelijkheid Liesbet De Kock
Slavoj Žižek Event en filosofie Evelien Van Beeck
Damon Young Filosoferen over beweging en sport Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 2

Pagina's