Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Joost De Bloois Badiou Jan-Jasper Persijn Volume 27 (2014), nummer 1
Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers Rob Devos
Julian Barnes In ogenschouw : essays over kunst Maarten Colette Volume 30 (2017), nummer 2
LAURENS TEN KATE & MARCEL POORTHUIS (RED.) 25 EEUWEN THEOLOGIE & JAN BOR, 25 EEUWEN WESTERS FILOSOFIE Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 2
Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, red. FILOSOFEREN OVER ONS IK Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 1
Luc Anckaert e.a. Abraham en odysseus Karl Verstrynghe Volume 27 (2014), nummer 1
Ludo Abicht Een denkend riet Maarten Colette, Jurgen Masure
Marc Van den Bossche Religie na de dood van god Erik Meganck
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette
Martha Nussbaum POLITIEKE EMOTIES Schaubroeck Katrien

Pagina's