Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Rüdiger Safranski Goethe Sven Fabré
Pankaj Mishra HEDENDAAGSE WOEDE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Martin Heidegger HEIDEGGER Evelien Van Beeck
T. Whitmarsh HEMELBESTORMERS Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 1
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
DICK VAN BIEMEN HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS Jacques De Visscher Volume 32 (2019), nummer 2
Noam Chomsky Het einde van de Amerikaanse droom: De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht Maarten Colette Volume 31 (2018), nummer 2
Ria Maenhout Het evangelie volgens de kosmos: hoe ik een nieuw godsbeeld vond in de wetenschap Roland Leune
Paul Moyaert HET INERTE Evelien Van Beeck
H. Boutellier HET SECUIERE EXPERIMENT. HOE WE VAN GOD LOS GINGEN SAMENLEVEN Erik Meganck Volume 31 (2018), nummer 3

Pagina's