Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Willem Koops Een beeld van een kind. De ontwikkeling en opvoeding van het kind in historisch perspectief Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 4
Anno van der Borg De sociale interventiestaat. De fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeld Rob Devos Volume 30 (2017), nummer 4
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
Wim Jung De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdients werd en De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden Raoul Bauer Volume 30 (2017), nummer 4

Pagina's