Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Roger Burggraeve In gesprek met de vreemde ander: Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas Jacques De Visscher
Rüdiger Safranski Goethe Sven Fabré
Rüdiger Safranski TIJD Evelien Van Beeck Volume 31 (2018), nummer 1
S.W. Kapenga DE VORST ALS SPIEGEL Michael Bauwens Volume 32 (2019), nummer 1
Simon Schama GESCHIEDENIS VAN DE JODEN Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Slavoj Žižek Event en filosofie Evelien Van Beeck
Stephen Emmot Tien Miljard. Kan de aarde de mensheid nog aan? Koen Tanghe Volume 26 (2013), nummer 4
Steve Sem-Sandberg DODEN ZONDER NAAM Rob Devos
T. Morton ECOLOGISCH WEZEN Judith Wambacq Volume 31 (2018), nummer 3
T. Whitmarsh HEMELBESTORMERS Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 1

Pagina's