Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
ALICJA GESCINSKA THUIS IN MUZIEK. EEN OEFENING IN MENSELIJKHEID Philippe Lepers Volume 32 (2019), nummer 2

Pagina's