Huidig Nummer

Volume 36, nummer 1

Actuele Essays

Mono-a-theïsme
Erik Meganck

Is onze klimaatcrisis de schuld van het christendom?
Maarten Boudry

De joods-christelijke traditie: het begin van het einde?
Philippe lepers

Het christendom is niet verantwoordelijk voor de klimaatcrisis
Marc Enckels

Ecologie vanuit islamitisch perspectief
Brahim Laytouss

Bibliografische essays

Leefwereld vs. Ideële wereld. Achterhuis en Desmet over Arendt
Luc Vanneste

Dagboek van een filosoof
Walter Van Herck

Waarheid en interpretatie in Iris Murdochs the black prince
Matthias Verlinden

Artikel

Het techno-ecologische vraagstuk
Susanna Lindberg (vertaling Bart Buseyne)

Recensies

Vincent Blok, van wereld naar aarde
Joeri Schrijvers

Ian kershaw, persoonlijkheid en macht
Rob Devos

Leen Verheyen, wat de lezer leert: filosofen over het nut van literatuur
Lina Vekeman

Dorine Vergote, denken met Marcel Proust
Leen Verheyen

Augstinus, verhandelingen
Erik Meganck