Huidig Nummer

Volume 35, nummer 3

Essays

Stadhouden
Marc De Kesel

Reële presentie als muzikaal proza bij George Steiner
Thibault Coigniez

Bibliografisch essay

Handelen in vrijheid – Waartoe?
Jacques De Visscher

Artikels

Over de collectieve en morele dimensie van de individuele vrije meningsuiting. Een Milliaanse benadering
François Levrau

Het metafysisch project van het Westerse denken. Rudolfs Boehms Kritiek der Grondslagen van onze tijd
Willy Coolsaet

Recensies

Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsche pespectivische schrijven (Erik Oger)
Philippe Lepers

Democratie op wankele bodem. Over de politiek en het politieke (Donald Loose)           
Rob Devos

Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk (Joop Berding)
Jacques De Visscher

Eenling zijn. Een filosofische benadering (Rudiger Safranski)
Rob Devos

Liefde en revolutie (Lotte Spreeuwberg)
Sigrid Wallaert