Artikels per nummer

Klik op de titel om het artikel te bekijken, te downloaden in PDF formaat of te printen.
Volume 33 (2020), nummer 1
Georg Steiner (1929– 2020)
Bart Caron “Heeft cultuur een maatschappelijke rol en is deze evident democratiserend of niet?”
Remi Hauman De Getuige – Uit de archieven van I.L.
Bart Nuytinck Fotografie die zichzelf citeert. Een reflectie op het project Schwarzschild (1987) van Dirk Braeckman (°1958) vanuit het perspectief van Roland Barthes (1915-1980)
Jaak Peeters De zaak Cultuur
Marlies De Munck Wat er gebeurde na de moord op de kunst
Marc De Kesel Ballerina als pen. Over Stéphane Mallarmés ‘spirituele’ kijk op dans
Bart Rogé Wat heb je aan cultuur in een democratie? Bedenkingen bij twee voorwaarden in acht hoofdstukjes
Jacques De Visscher Levinas over transcendentie & nabijheid
Sigrid Wallaert Vrouwelijke woede en misogynie

Pagina's