‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’

Jacques De Visscher