Aanwijzingen voor recensies

In ons tijdschrift hanteren we twee wijzen waarop een boek kan besproken worden.

 1. De eenvoudigste vorm is een recensie (1 à 2 pagina’s).
 2. Wanneer u dit wenst is er ook:
  1. De mogelijkheid om uitgebreid en kritisch het oeuvre van een auteur te bespreken — u vergelijkt met andere woorden het boek met enkele titels van dezelfde auteur. Dit biedt u de gelegenheid om het boek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.
  2. De mogelijkheid om het boek te bespreken middels een vergelijking met enkele andere (eventueel recent verschenen) boeken die hetzelfde thema (bijv. ‘vrouwelijke woede’ of ‘Kants ethiek’) aansnijden.

                       In beide gevallen wordt uw bespreking opgenomen in het onderdeel Kritische Bibliografie (maximaal 6 pagina’s).

 

Formele Aanwijzingen voor auteurs

 1. Spelling volgens het Groene Boekje.
 2. Hef uw recensie/kritische bibliografie aan met een korte titel en de bibliografische gegevens, bijv.: Etty Mulder, De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe & kunst. Amsterdam, Sjibbolet, 2011, 80 p., €15,50 ISBN 978 94 9111 001 6
 3. Vermijd doctorandussentaal met om de haverklap Engelse woorden.
 4. Vermijd de passieve vorm, hoe actiever het taalgebruik hoe beter.
 5. Vermijd afkortingen in de tekst.
 6. Titels van boeken, tijdschriften en kranten worden in de tekst cursief gezet.
 7. Bij recensies maken we gebruik van literatuurverwijzingen in de tekst (52) of (52 – 56).
 8. Bij recensies vermijden we voet- en/of eindnoten.
 9. In het geval van een kritische bibliografie is er de mogelijkheid tot eindnoten: 
 • Een literatuurverwijzing gebeurt door middel van een eindnoot met volledige bibliografische gegevens. We werken zonder een afzonderlijke literatuurlijst.
  • Men vervangt deze verwijzing door ‘Ibid.,’ gevolgd door het paginanummer ‘p. x’, wanneer minstens twee keer na elkaar wordt verwezen naar eenzelfde titel.
 • Citeerwijze voor boeken: Verhoeven C., Rondom de leegte, Utrecht, Ambo, 1965, p. 83-84.
 • Citeerwijze voor een artikel uit een boek: Tijmes P., ‘Jacques Ellul: autonome techniek’, in: Hans Achterhuis (red.), De maat van de techniek, Baarn, Ambo, 1992, p. 45.
 • Citeerwijze voor een artikel uit een tijdschrift: Froeyman A., ‘Historische uitvoeringspraktijk’, in: De uil van Minerva 24 (2011) 1, p. 21-38.
 • Citeerwijze voor een artikel uit een krant: Verhoeven C., ‘Ingetogen’, in: Trouw 28-5-1998.