Aanwijzingen voor recensies

PUBLICATIETYPES

In ons tijdschrift hanteren we twee wijzen waarop een boek kan besproken worden.

1. De eenvoudigste vorm is een recensie van een boek (ca. 1500 woorden).
2. U kan ook een bibliografisch essay schrijven (ca. 3000 woorden). Dit geeft u de mogelijkheid:
i. Om uitgebreid en kritisch het oeuvre van een auteur te bespreken — u vergelijkt met andere woorden minstens twee boeken
dezelfde auteur.
ii. Om (eventueel recent verschenen) boeken die hetzelfde thema (bijv. ‘vrouwelijke woede’ of ‘Kants ethiek’) aansnijden, te
vergelijken.

FORMELE AANWIJZINGEN

Algemeen
1. Schrijf uw recensie/bibliografisch essay in (of i.o.m.) het daartoe bestemde sjabloon.
2. Spelling volgens het Groene Boekje.
3. Hef uw recensie/bibliografisch essay aan met een korte titel en de bibliografische gegevens:
Michel Foucault & Jeanne Holierhoek (vert.), Bekentenissen van het vlees. Geschiedenis van de seksualiteit IV. Amsterdam, Boom, 2020,
480 p., ISBN 9789024423941, €39,90.
4. Vermijd doctorandussentaal met om de haverklap Engelse woorden.
5. Vermijd de passieve vorm, hoe actiever het taalgebruik hoe beter.
6. Vermijd afkortingen in de tekst.
7. Titels van boeken, tijdschriften en kranten worden in de tekst cursief gezet.

Specifiek: recensie
8. Bij recensies maken we gebruik van literatuurverwijzingen in de tekst: (p. 52) of (pp. 52-56).
9. Bij recensies vermijden we voet- en/of eindnoten.

Specifiek: bibliografisch essay
10. In het geval van een bibliografisch essay is er de mogelijkheid tot eindnoten.
i. Een literatuurverwijzing gebeurt door middel van een eindnoot met volledige bibliografische gegevens. We werken zonder een
afzonderlijke literatuurlijst.
ii. Citeerwijze voor boeken:
Verhoeven C., Rondom de leegte, Utrecht, Ambo, 1965, pp. 83-84.
iii. Citeerwijze voor een artikel of hoofdstuk uit een boek:
Tijmes P., ‘Jacques Ellul: autonome techniek’, in: Hans Achterhuis (red.), De maat van de techniek, Baarn, Ambo, 1992, p. 45.
iv. Citeerwijze voor een artikel uit een tijdschrift:
Froeyman A., ‘Historische uitvoeringspraktijk’, in: De Uil van Minerva 24 (2011) 1, pp. 21-38.
v. Citeerwijze voor een artikel uit een krant:
Verhoeven C., ‘Ingetogen’, in: Trouw 28-5-1998.
vi. Indien de eindnoot naar hetzelfde werk verwijst als de eindnoot die er rechtstreeks aan voorafgaat, wordt de volledige verwijzing
vervangen door ‘Ibid.,’ gevolgd door het paginanummer. Als volgt: ‘Ibid., p. x’.