Abonneren

U kan zich via onze website abonneren door onderstaand formulier in te vullen. Een abonnement houdt in dat men het tijdschrift (papieren versie) thuis krijgt opgestuurd. We kennen geen digitaal abonnement. Bij elke uitgave van een nummer, worden wel het hoofdartikel en de recensies op de website gepubliceerd. Deze zijn vrij toegankelijk. Zes maand na publicatie wordt het volledig nummer gepubliceerd op Open Journal Systems

Individueel abonnement: € 30

Institutioneel abonnement: € 50.

Steunabonnement: € 40.

Afzonderlijke nummers: € 10 (+ verzendingskosten).

Alle overschrijvingen dienen te gebeuren op DE UIL VAN MINERVA, Dries 24, B-8956 Kemmel, KBC Bankrekening IBAN BE70 7310 2906 6225, BIC KREDBEBB Voor de advertentievoorwaarden moet men zich schriftelijk tot de administratie wenden: DE UIL VAN MINERVA, Dries 24, B-8956 Kemmel. Tel. 057/44.69.00. 

1 + 2 = Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.