Missie

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur. Het verschijnt vier keer per jaar en bevat studies over denkers en filosofische vraagstukken, beschouwende artikelen, essays en reflecties over actuele en historische tendensen in samenleving en cultuur, vraaggesprekken met toonaangevende filosofen, boekbesprekingen en recensies van voornamelijk Nederlandstalige uitgaven. Elk jaar verschijnt een themanummer waarin verschillende auteurs hun analyse en kijk op het thema voorstellen. Het tijdschrift mikt niet in de eerste plaats op de gespecialiseerde lezer. Daarom waakt de redactie over de toegankelijkheid van de teksten. Een dubbelblinde beoordeling door deskundigen garandeert de kwaliteit van de bijdragen van het tijdschrift waardoor het opgenomen is in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen.