Volume 28 (2015), nummer 3

Artikels
Een nieuwe retoriek voor een nieuwe politiek. Politieke welsprekendheid in het late humanisme
Erik De Bom
Slavoj Žižek en het liberaal multiculturalisme. Over de effecten van verdringing, erosie en misdiagnose.
François Levrau
In memoriam
Interviews
Kritische bibliografieën
Logica van de creatie van theorieën.
Martine Lejeune
‘En toch, in weerwil van nood en smart, in deze ontheemding gebeurt niet niets’
Jacques De Visscher
Recensies