Volume 31 (2018), nummer 2

Artikels
Kunnen filosofen de wereld veranderen?
Gertrudis Van de Vijver
De erfenis van '68: Daniel Cohn-Bendit. De man, de camera en de strijd.
Geert Buelens
Mei '68: de luis in de pels van het liberalisme
Arthur Sollie
Mei '68 als emancipatietoneel: volle scène, lege coulissen?
Jan-Jasper Persijn
Allemaal ondernemers! Michel Foucault over neoliberale subjecten.
Rob Devos
Een verzet tegen waarheid als verzet tegen vergetelheid
Jana De Kockere
In memoriam
Interviews
Kritische bibliografieën
Recensies
Macht en verbeelding
Bryan Beeckman
De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid
Lieven De Maeyer
Het einde van de Amerikaanse droom: De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht
Maarten Colette
Klank – Een filosofie van de muzikale ervaring
Albert Van der Schoot
Woorden van Christus
Erik Meganck