Volume 31 (2018), nummer 4

Artikels
AUGUSTE COMTE EN LE NOUVEL ESPRIT METAPHYSIQUE
Massimiliano Simons
ANGST VOOR DE ONTOLOGISCHE GRONDVRAAG
Guido Vanheeswijck
KRISIS HUSSERL
Peter Reynaert
DE CRISIS VAN DE EUROPESE WETENSCHAPPEN VANDAAG
Rudolf Bernet
DE CRISIS EN DE CRISIS
Carlo Ierna
VOOR EEN HEDENDAAGS EN RELIGIEUS FILOSOFISCH ATHEÏSME
Erik Meganck
In memoriam
Interviews
Kritische bibliografieën
(VAN) WIE IS ZWARTE PIET?
Eline Mestdagh
DE MENSELIJKE PERSOON ALS RITUEEL WEZEN
Jacques De Visscher
Recensies
GESCHIEDENIS VAN DE JODEN
Rob Devos
SLOTERDIJK OVER KINDEREN
Marinus Cornelis in 't Veld
HEDENDAAGSE WOEDE
Rob Devos