Volume 32 (2019), nummer 2

Artikels
NEE, IK VOEL ME NIET SCHULDIG ALS IK VLIEG
Patrick Loobuyck
IK KOM IN OPSTAND, DUS WE ZIJN
Katleen Pasgang
GOED BEDOELD MAAR VERKEERD GEMIKT
Raf Debaene
FILOSOFIE IS GEEN DODE HUISRAAD
Henk Vandaele
HET KLIMAAT ALS PROBLEEM VAN COLLECTIEVE ACTIE. HOE KOMEN WE DAARUIT?
Patrick Loobuyck
MIJN SLOTWOORD OVER HEIDEGGER. MET IN BIJLAGE EEN BRIEF VAN MARTINE HEIDEGGER AAN DE AUTEUR
Rudolf Boehm
JOHN LANCHESTERS DE MUUR: EEN LITERAIRE VERBEELDING VAN POLITIEK ONVERMOGEN
Joost Van Driessche
DE VRIJE WIL EEN ILLUSIE? HANNAH ARENDTS VRIJHEIDSBEGRIP ALS UITWEG UIT HET DEBAT
Amber De Kock
In memoriam
JACQUES TAMINIAUX (1928-2019)
JACQUES TAMINIAUX (1928-2019)
GILBERT HOTTOIS (1946-2019)
GILBERT HOTTOIS (1946-2019)
Interviews
Kritische bibliografieën
MARX
Rob Devos
Recensies
HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS
Jacques De Visscher
25 EEUWEN THEOLOGIE & JAN BOR, 25 EEUWEN WESTERS FILOSOFIE
Erik Meganck
Onder dieren: voor een diervriendelijker wereld
Marijke Doms
THUIS IN MUZIEK. EEN OEFENING IN MENSELIJKHEID
Philippe Lepers
FILOSOFIE EN FICTIE. DENKBEELDEN IN DIALOOG
Jacques De Visscher