Wetenschapsfilosofie voor de volgende generatie

Sylvia Wenmackers
Massimiliano Simons