Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Ton Lemaire BESCHOUWELIJKHEID Jacques De Visscher
Mark Elchardus HOE VERLICHT IS DEZE EEUW? Maarten Colette
B. de Spinoza Staatskundige Verhandeling Rob Devos
Michel de Montaigne Over roem Vincent Caudron
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons
Ludo Abicht Een denkend riet Maarten Colette, Jurgen Masure
Peter Ross Range Hitlers kanteljaar Rob Devos
Hans Joas Hans Joas Erik Meganck
Joris Luyendijk Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers Rob Devos

Pagina's