Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Abraham De Swaan Compartimenten van vernietiging Raf Debaene
Adam. A. Sandel Ruimte voor vooroordelen: Pleidooi voor betrokken denken Maarten Colette Volume 30 (2017), nummer 3
ALICJA GESCINSKA THUIS IN MUZIEK. EEN OEFENING IN MENSELIJKHEID Philippe Lepers Volume 32 (2019), nummer 2
Anders Rydell BIBLIOCAUST Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 1
Anders Rydell Plunderaars Rob Devos
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
ANN VAN SEVENANT FILOSOFIE EN FICTIE. DENKBEELDEN IN DIALOOG Jacques De Visscher Volume 32 (2019), nummer 2
Anno van der Borg De sociale interventiestaat. De fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeld Rob Devos Volume 30 (2017), nummer 4
Anthony Gottlieb De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie Marco in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 3
B. de Spinoza Staatskundige Verhandeling Rob Devos

Pagina's