Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek
Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Christian Van Kerckhove Een goddelijk humanisme: Sartres minachting voor de werkelijkheid Liesbet De Kock
Damon Young Filosoferen over beweging en sport Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 2
DICK VAN BIEMEN HET CULTUURBEGRIP VAN EMMANUEL LEVINAS Jacques De Visscher Volume 32 (2019), nummer 2
Dirk De Wachter Liefde: Een onmogelijk verlangen? Willy Coolsaet
Donald Loose De universiteit. Een leerschool in humanisering Jacques De Visscher Volume 30 (2017), nummer 2
Eddy Vantilt Verlichting Rob Devos
Femke Halsema Macht en verbeelding Bryan Beeckman Volume 31 (2018), nummer 2
Francis Fukuyama De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval Erik De Bom Volume 30 (2017), nummer 4
Franco ‘Bifo’ Berardi De dodelijke omhelzing van het kapitalisme Tim Christiaens Volume 30 (2017), nummer 3
Frans Grijzenhout, Wieger Velema en Niek Van Sas, red. BATAVIA Erik De Bom Volume 31 (2018), nummer 1

Pagina's