Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Paul De Hert ROUSSEAU Evelien Van Beeck
Ivan Illich HET BEDERF VAN HET BESTE IS HET SLECHTSTE Simon Marijsse
Ger Groot Dankbaar en aandachtig Henk Vandaele
Martha Nussbaum POLITIEKE EMOTIES Schaubroeck Katrien
Lamia Berrada-Berca, Immanuel Kant en het rode jurkje Levi Haeck
Roger Burggraeve In gesprek met de vreemde ander: Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas Jacques De Visscher
Rüdiger Safranski Goethe Sven Fabré
Slavoj Žižek Event en filosofie Evelien Van Beeck
Lorraine Daston Against nature Massimiliano Simons
René De Ryck Droommachines en denkbeesten Fons Vandergraesen

Pagina's