Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Anno van der Borg De sociale interventiestaat. De fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeld Rob Devos Volume 30 (2017), nummer 4
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
Rüdiger Safranski TIJD Evelien Van Beeck Volume 31 (2018), nummer 1
Oliver Hilmes OLYMPIA Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 1
Anders Rydell BIBLIOCAUST Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 1
Herman De Dijn DRIE VORMEN VAN WETEN Marijke Doms Volume 31 (2018), nummer 1
Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, red. FILOSOFEREN OVER ONS IK Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 1
Frans Grijzenhout, Wieger Velema en Niek Van Sas, red. BATAVIA Erik De Bom Volume 31 (2018), nummer 1
Michel Henry Woorden van Christus Erik Meganck Volume 31 (2018), nummer 2
Femke Halsema Macht en verbeelding Bryan Beeckman Volume 31 (2018), nummer 2

Pagina's