Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Guido Vanheeswijck De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid Lieven De Maeyer Volume 31 (2018), nummer 2
Noam Chomsky Het einde van de Amerikaanse droom: De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht Maarten Colette Volume 31 (2018), nummer 2
Tomas Serrien Klank – Een filosofie van de muzikale ervaring Albert Van der Schoot Volume 31 (2018), nummer 2
Jacques Rancière DE HAAT TEGEN DE DEMOCRATIE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 3
Gert-Jan Van der Heiden HET UITSCHOT EN DE GEEST. PAULUS ONDER DE FILOSOFEN Donald Loose Volume 31 (2018), nummer 3
T. Morton ECOLOGISCH WEZEN Judith Wambacq Volume 31 (2018), nummer 3
H. Boutellier HET SECUIERE EXPERIMENT. HOE WE VAN GOD LOS GINGEN SAMENLEVEN Erik Meganck Volume 31 (2018), nummer 3
J. Van Driessche MUISHOND Jacques De Visscher Volume 31 (2018), nummer 3
Simon Schama GESCHIEDENIS VAN DE JODEN Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Peter Sloterdijk SLOTERDIJK OVER KINDEREN Marinus Cornelis in 't Veld Volume 31 (2018), nummer 4

Pagina's