Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Luc Anckaert e.a. Abraham en odysseus Karl Verstrynghe Volume 27 (2014), nummer 1
Peter Venmans Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 3
Joost De Bloois Badiou Jan-Jasper Persijn Volume 27 (2014), nummer 1
Paul De Hert, Andreas Kinneging & Maarten Colette Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 2
Hein van Dongen Bergson Hugh Desmond
Ton Lemaire BESCHOUWELIJKHEID Jacques De Visscher
Andreas Kinneging, Paul de Hert & Maarten Colette Burke Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 4
Abraham De Swaan Compartimenten van vernietiging Raf Debaene
Ger Groot Dankbaar en aandachtig Henk Vandaele
Herman De Dijn De Dijn en de vrijheid Evelien Van Beeck

Pagina's