Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
Pankaj Mishra HEDENDAAGSE WOEDE Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Simon Schama GESCHIEDENIS VAN DE JODEN Rob Devos Volume 31 (2018), nummer 4
Peter Sloterdijk SLOTERDIJK OVER KINDEREN Marinus Cornelis in 't Veld Volume 31 (2018), nummer 4
S.W. Kapenga DE VORST ALS SPIEGEL Michael Bauwens Volume 32 (2019), nummer 1
J.-J. Rousseau ROUSSEAU Willem Lemmens Volume 32 (2019), nummer 1
T. Whitmarsh HEMELBESTORMERS Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 1

Pagina's